+45 51 51 68 80 kontakt@ronnivistisen.dk

Det andet Indre Barn – babyen og sorgen som tema

Vores første store sorg i livet er, når vi finder ud af, ’at jeg er ikke min mor, og min mor er ikke mig’. Her oplever vi den første adskillelse og en ophævelse af den symbiose, vi har været en del af. Den oplevelse har stor betydning for, hvordan vi håndterer adskillelse og sorg senere i livet.

Perioden for det andet Indre Barn – babyen

Når barnet er kommet gennem de første tre måneder af sit liv, så træder det ind i baby-fasen. I den første tid er barnet stadigt dybt afhængig af sin mor og kan ikke komme omkring på egen hånd. Efterhånden indtræffer en begyndende adskillelse, både fysisk og mentalt. Babyen starter med at bevæge sig rundt og kan selv kravle omkring. Symbiosen slår de første revner, og der opstår en bevidsthed hos babyen om, at mor og mig er to selvstændige individer.

Traumer der knytter sig til det andet Indre Barn – babyen

Adskillelsen fra mor og ophævelse af symbiosen er en helt naturlig del af den menneskelige udvikling, men kan føre til et traume, hvis den kompliceres af svigt eller manglende nærvær. Det kan fx være et kolikbarn, som tærer så meget på forældrenes kræfter, at de er på sammenbruddets rand og i desperation kommer til at tage afstand fra babyen. Ikke af ond vilje, men af ren og skær udmattelse. 

Det kan også være en ubehandlet fødselsdepression hos moren, som trækker ud og afføder en unaturlig afstand i relationen mellem mor og barn og som forvirrer barnets tilhørsforhold. Dybe traumer kan opstå, hvis barnet oplever, at forældrene skubber det fra sig, når de ikke kan håndtere barnet eller dets reaktioner. De reagerer måske ved at lukke barnet inde på værelset eller nægter at tage det op, selvom det græder efter hjælp. 

Et såret eller traumatiseret andet Indre Barn har ikke oplevet en naturlig og glidende ophævelse af symbiosen med sin mor og den sorg det afføder vil følge med ind i voksenlivet og kan sætte dybe spor.

Strategien for det andet Indre Barn – babyen

En af de typiske overlevelsesstrategier for en baby, der bliver traumatiseret i denne periode og oplever en unaturlig adskillelse er at lukke af for egne behov. Sorgen er så stor og tung at bære, at babyen ikke bare ignorerer trangen til nærvær, men også begynder at ignorere kroppens naturlige fysiske behov.

De vil reagere med at blokere for helt basale behov som fx sult og træthed. I stedet vil deres fokus rette sig mod andres behov og de vil indtage rollen som hjælper. De bliver meget opmærksomme på andres behov og negligerer egne. I familier med omsorgssvigt vil det barn hurtigt tage voksenrollen på sig, især ift. mindre søskende. 

Perioder eller hændelser i livet, der knytter sig til det andet Indre Barn – babyen

Vi kan ikke undgå at møde sorgen mange gange i løbet af livet og i forskellige skikkelser. Afsked og afslutninger er en uundgåelig del af livet og vi rammes af en lille sorg, hver gang vi skal tage afsked – det kan både være med nogen eller noget udenfor os selv, men det kan også være med noget inden i os selv.

Veje vi vælger eller valg vi træffer i livet, kan føre os væk fra os selv. Det kan være i en relation, hvor vi fx blive grebet af et andet menneske i en sådan grad, at vi er villige til at gøre alt og derfor glemmer os selv og mister os selv. Måske havner vi et mønster, hvor alt det vi gør, er noget vi gør på andres præmisser.

Der vil også være faser i livet, hvor vi skal sige farvel til mennesker, vi holder af eller har levet tæt sammen med. Vi kan blive ramt af sorg som et lyn, når vi mister en nær relation ved sygdom, ulykke og død. 

En mentalt fravær kan også udløse sorg. Det kan fx være en forælder, der aldrig eller sjældent er mentalt til stede eller som ikke er død, men fysisk fraværende.

Får man selv børn, så kommer der en dag, hvor de flyver fra reden og selvom det er helt naturligt, så kan afskeden med rollen som den primære i barnets liv føles svært og være præget af sorg.

Perioden for det andet Indre Barn – babyen – er enorm afgørende for, hvordan vi håndterer den sorg, vi møder senere i livet. Hvis adskillelsen har været usund, så kan sorgen, være et svært sted at være og årsager til sorg kan udløse forskellige indre og ydre konflikter eller føles, som så tung en byrde, at den kan være svær at bære.

Hvis man har et såret andet Indre Barn, så vil mekanismen være at sorg og afsked vækker svære mindelser om, da man som baby mistede sin mor, som en del af sig selv og derfor trænger sorgen enormt dybt ned sjælen og kan føles umenneskelig at bære. Har adskillelsen været sund og naturlig, har man også lært at håndtere sorgen og selvom den er svær, så har man tidligt i livet lært at komme igennem den.

Kropstegn for det andet Indre barn

En overlevelsesstrategi, hvor der lukkes ned for egne behov, kan aflejre sig fysiologisk hos en baby. Babyen vil fx ofte give hurtigt op, når det rækker ud efter noget og mister måske kontakt med sine muskler i armene. Overlevelsesstrategien, hvor egne behov tilsidesættes, kan på den måde ses, som en fysisk opgivelse i bevægelserne hos babyen.

Senere hen kan det også sætte sig fysisk, som et sammenfald i brystet eller i ryggen, hvor kroppen falder forover og lukker sig sammen. Det kan fornemmes på vejrtrækningen, som virker besværet, som om mellemgulvsmusklen er for tung at sætte i gang. Fra sorgen kender vi den her følelse af at det knuger om hjertet. Det er den følelse, bare som et fysisk udtryk.

Fra et kropsterapeutisk perspektiv er det interessant, at sorg en fysisk sammentrækning, hvor de andre følelserne er med til at afspænde kroppen. Det gælder fx angst, vrede og glæde. Derfor giver det også mening at gråd virker forløsende på kroppen. Hvis man går ind i sorgen og fx begynder at hulke, så kan man mærke på vejrtrækningen, at den bliver til en vibration i mellemgulvet og nogen vil måske kunne genkende, at der ikke er langt fra latter til gråd og omvendt. 

Udover vejrtrækning og sammenfald i kroppen, så kan sorg også sætte sig i tarmsystemet. 

Tyktarmens funktion er at transportere affaldsstoffer ud af kroppen, men det er også her, at de sidste næringsstoffer absorberes af kroppen. Det forløb minder om sorgens proces, der også handler om at tage det sidste og så give slip i stedet for at holde fast. 

Karaktertræk, der kendetegner det andet Indre Barn

De overlevelsesstrategier, der knytter sig til et såret andet Indre barn – babyen – vil typisk være de samme, som præger karaktertrækkene fremadrettet. Det med at tilsidesætte egne behov til fordel for andres og dyrke hjælperrollen i sig selv, kan blive et så dominerende træk, at et såret Indre barn end ikke som voksen er i stand til at mærke egne behov, og derfor hele tiden træffer valg, ud fra hvad omgivelser opstiller af forventninger.

Den anden strategi, som også er hyppig, retter sig mod at negligere og forsøge at undgå afsked, adskillelse og alt hvad der involverer sorg. Det vil føre til en adfærd, hvor man aktivt opsøger det, der er let og giver begejstring og tilsvarende forsøger at styre uden om det triste og tunge. Hvis du aldrig har lært at sige farvel og føle sorg, så kan en ægte følelse af begejstring imidlertid heller ikke indfinde sig og derfor udebliver den ægte begejstring uanset, hvor meget du jagter den.

Helt overordnet så er sorg er ikke noget, der skal behandles, men vi kan arbejde med den og med vores måde at håndtere den på. Sorg føles som et tomrum, der aldrig bliver fyldt ud, men er vi i stand til at bearbejde den, så afløses håbløsheden og meningsløsheden på et tidspunkt af noget nyt, der spirer frem. Den har fem faser og glider fra frustration til vrede, magtesløshed, afklaring, refleksion og til sidst klarsyn. Et menneske med et såret andet Indre barn, vil have en tendens til at holder fast i en af de første faser, fordi når der gives slip, føles det som at dø.  

Spørgsmål du kan stille

Kan jeg mærke mine egne behov?

Her jeg ret til at have mine egne behov?

Hvor forlader jeg mig selv, når jeg ikke vil forlades af andre?

Hvad ofrer jeg for at få lov at udtrykke min behov?

Søger jeg væk, når det bliver trist?

Øvelse til at hele det andet Indre Barn

Hvis du bærer på et såret eller traumatiseret andet Indre barn, så kan det afføde en opfattelse af, at du ikke har ret til at føle behov. Egne behov eksisterer ikke, fordi de ikke er berettigede. Et godt sted at starte er derfor at begynde at mærke efter egne behov. Det kan starte med de helt små valg du træffer i løbet af en dag. Stil spørgsmålet: er det her noget jeg gør, fordi det er mit behov eller fordi det dækker andres behov?

baby-leger

Her finder du en introduktion til de forskellige karakterstrukturer for Indre Barn metoden

Du kan læse mere om Indre Barn metoden her

af

Terapeut, underviser, foredragsholder og medstifter af Skandinaviens største skole for kropsterapi, Totum.

Del

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Indre Barn Og De Fem Forskellige Karakterstrukturer • Ronni Vistisen - […] 2. Babyen og sorgen       […]

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Gratis guide til de fem indre børn i dig

-

Indre Barn-specialist Ronni Vistisen

Lær dine indre børn at kende i gennem fem korte meditationer og modtag samtidig mit nyhedsbrev med inspiration til et mere selvkærligt liv.

Privatlivspolitik

Tak for tilmeldingen.