Podcast &

Video

Depression. Angst. Afhængighed. Selvværd. Ronni Vistisen er en af landets førende ekspert i kropsbehandling og terapi. Han har igennem hele sin karriere arbejdet med og studeret de bevægelser, der er i vores indre liv, vores følelser, samt hvordan vores krop og tanker spiller en rolle for vores livskvalitet. Gennem samtaler med andre eksperter på området belyser han nogle af de problematikker, de som terapeuter støder på i deres arbejde med mennesket, kroppen og sindet.

Sorgen og det nødvendige valg. Gæst: Lærke Ahlstrøm

med Ronni Vistisen

Sorgen ramte Lærke Ahlstrøm. Og med sorgen fulgte konfrontationen med illusionen om udødelighed og kontrol – og nødvendiggjorde en erkendelse af de eksistentielle paradokser. Om hvordan sorgen kan være en forudsætning for glæden i livet.

Med afsæt i hendes personlige historie fordyber Ronni Vistisen og Lærke Ahlstrøm sig i sorgen. Hør, hvordan de både personligt og fagligt forholder sig til den. Og om hvordan sorgen åbner for en erkendelse af, at livet er et valg.

Lærke Ahlstrøm er psykolog, kropsterapeut og yogaunderviser. Hun har egen klink og en blog, der hedder: ’Om rejsen i os alle mod et liv som et helt menneske’. I kan finde Lærke og hendes blog på hendes hjemmeside – laerkeahlstroem.dk

Det femte indre barn - det forstående barn, Helterejsen (6:6). Gæst: Nana Askov

med Ronni Vistisen

I sjette afsnit i føljetonen om helterejsen hører vi om det femte barn – det tænkende og forstående barn – hvor temaet er identitetsdannelse.

Hør Ronni Vistisen og Nana Askov fordybe sig i, hvordan en problematisk identitetsdannelse kan forårsage psykisk rigiditet. En rigiditet, der kan komme til udtryk i en lammende stolthed, hvor der stræbes efter en overkompenserende og – hvad angår livet – en misledende dygtiggørelse.

Hør, hvordan rigiditeten knytter sig til helterejsen – om hvordan dragen, som kommer til udtryk som en mindreværdsfølelse, kan føre til en stræben efter et effektivitetsoptimeret liv og derfor også en oplevelse af meningsløshed og manglende autenticitet.

Det fjerde indre barn - det viljestærke barn, Helterejsen (5:6). Gæst: Nana Askov

med Ronni Vistisen

I femte afsnit i føljetonen om helterejsen hører vi om det fjerde barn – det viljestærke barn – hvor temaet er egen vilje.

Hør Ronni Vistisen og Nana Askov fordybe sig i, hvordan barnets undertrykkelse af egen vilje kan føre til en problematisk dannelse af de grundlæggende eksistentielle præmisser. Præmisser, som handler om, at opgivelsen af egen vilje er nødvendig for opnåelsen af relationer og for at høre samfundet til – dermed også retten til egen eksistens.

Hør, hvordan undertrykkelsen af egen vilje knytter sig til helterejsen – om hvordan dragen sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt man er elsket, hvis man viser sin egen vilje. Og derfor også forårsager behovet for afklaringen af ens livsønsker.

Det tredje indre barn - det selvstændige barn, Helterejsen (4:6). Gæst: Nana Askov

med Ronni Vistisen

I tredje afsnit i føljetonen om helterejsen hører vi om det tredje barn – det selvstændige barn – hvor temaet er selvstændighed og tilknytning.

Hør Ronni Vistisen og Nana Askov fordybe sig i, hvilke konsekvenser en problematisk udvikling af selvstændighed kan have, og hvordan det kommer til udtryk. Om hvordan frygten, det invaliderende behov for kontrol og éns behov for tilpasning kan ødelægge ens livskraft.

Hør, hvordan udviklingen af selvstændighed falder sammen med helterejsen – hvordan behovet for at give plads til ens livskraft falder sammen med konfrontationen og tæmningen af ens drager.

Det andet indre barn - den første sorg, Helterejsen (3:6). Gæst: Nana Askov

med Ronni Vistisen

I tredje afsnit i føljetonen om helterejsen hører vi om barnets brud med moren. Og i den forbindelse også om den første sorg.

Hør Ronni Vistisen og Nana Askov fordybe sig i sorgen – hvordan den kommer til udtryk, hvordan terapeuten forholder sig til sorgen og dens relation til ’Dragen’ og ’Hvalens Mave’ i helterejsen. Få et indblik i forudsætningerne for, at sorgen kan håndteres, så den kan gennemleves.

Det første indre barn - spædbarnet, Helterejsen (2:6). Gæst: Nana Askov

med Ronni Vistisen

I andet afsnit i føljetonen om helterejsen begiver vi os ud på det indre barns rejse. Her præsenteres vi for, hvordan livets rejse fordeles mellem fem indre børn. Og i dette afsnit beskæftiger vi os med det første indre barn – spædbarnet – hvor temaet er ’det eksistentielle’.

Hør Ronni Vistisen og Nana Askov fordybe sig i det første indre barn – hvordan det kommer til udtryk, dets traumer, og hvilken betydning dette barns udvikling har for individets anerkendelse af sin eksistens. Og hør, hvordan det første barns rejse knytter sig til helterejsen.

Rejsen, Helterejsen (1:6). Gæst: Nana Askov

med Ronni Vistisen

Dette er første af seks afsnit i en føljeton om helterejsen – ’Hero’s Journey’.
Joseph Campbells ’Hero’s Journey’ handler om, at man med udgangspunkt i eventyrernes og mytologiernes fortælleteknik kan tematisere livsfaser og centrale begivenheder i livet.
Hør Nana Askov og Ronni Vistisen fordybe sig i helterejsen, og om hvordan tematiseringen kan øge forståelsen – og derved også en bedre håndtering – af livet. Hør om sammenfaldet mellem det indre barn og rejsen, som vi alle befinder os på, og om hvordan en forståelse for begge dele kan føre til øget livsduelighed.

Meditation som kompas. Gæst: Kristian Humaidan

med Ronni Vistisen

I en konstant, hastigt foranderlig verden har vi brug for at finde ro, så vi kan have en fast og stabil forbindelse til os selv. I denne episode af Det Terapeutiske Rum fordyber Ronni Vistisen og meditationsinstruktøren Kristian Humaidan sig i meditationen: Hvad er meditation? Hvordan skaber vi rammerne for meditation? Hvordan kan meditation skabe roen til at give os fodfæste, så vi kan orientere os og navigere i den foranderlige verden?

Hvad har min oldefar med min stress at gøre? Gæst: Rudi Sorgenfri

med Ronni Vistisen

Stress er blevet en folkesygdom. Et livsvilkår i vores samfund. I dag viser 1.5 million danskere moderate eller svære tegn på stress, og flere 100 tusinde har været eller er sygemeldt på grund af stress. Fra en personlig vinkel vil vi i dette afsnit kigge på forskellige perspektiver af fænomenet. Hvorfor og hvordan er vi påvirket? Både som individ, men også som familie og samfund. Vi vil nysgerrigt spørge ind til, hvad min oldefar har med min stress at gøre?

Traditioner og relationer. Gæst: Line Engel Gerhardt

med Ronni Vistisen

I denne episode af Det Terapeutiske Rum vil terapeuterne Ronni Vistisen og Line Engel Gerhard kaste lys over nogle af de problematikker, de som terapeuter støder på op til den søde juletid.
De vil indstille luppen på de familierelationer og roller, der kommer i spil, samt de underlæggende bevægelser der er i relationsdynamikken.

det terapeutiske rum

Sorgen og det nødvendige valg. Gæst: Lærke Ahlstrøm

med Ronni Vistisen

Sorgen ramte Lærke Ahlstrøm. Og med sorgen fulgte konfrontationen med illusionen om udødelighed og kontrol – og nødvendiggjorde en erkendelse af de eksistentielle paradokser. Om hvordan sorgen kan være en forudsætning for glæden i livet.

Med afsæt i hendes personlige historie fordyber Ronni Vistisen og Lærke Ahlstrøm sig i sorgen. Hør, hvordan de både personligt og fagligt forholder sig til den. Og om hvordan sorgen åbner for en erkendelse af, at livet er et valg.

Lærke Ahlstrøm er psykolog, kropsterapeut og yogaunderviser. Hun har egen klink og en blog, der hedder: ’Om rejsen i os alle mod et liv som et helt menneske’. I kan finde Lærke og hendes blog på hendes hjemmeside – laerkeahlstroem.dk

Det femte indre barn - det forstående barn, Helterejsen (6:6). Gæst: Nana Askov

med Ronni Vistisen

I sjette afsnit i føljetonen om helterejsen hører vi om det femte barn – det tænkende og forstående barn – hvor temaet er identitetsdannelse.

Hør Ronni Vistisen og Nana Askov fordybe sig i, hvordan en problematisk identitetsdannelse kan forårsage psykisk rigiditet. En rigiditet, der kan komme til udtryk i en lammende stolthed, hvor der stræbes efter en overkompenserende og – hvad angår livet – en misledende dygtiggørelse.

Hør, hvordan rigiditeten knytter sig til helterejsen – om hvordan dragen, som kommer til udtryk som en mindreværdsfølelse, kan føre til en stræben efter et effektivitetsoptimeret liv og derfor også en oplevelse af meningsløshed og manglende autenticitet.

Det fjedre indre barn - det viljestærke barn, Helterejsen (5:6). Gæst: Nana Askov

med Ronni Vistisen

I femte afsnit i føljetonen om helterejsen hører vi om det fjedre barn – det viljestærke barn – hvor temaet er egen vilje.

Hør Ronni Vistisen og Nana Askov fordybe sig i, hvordan barnets undertrykkelse af egen vilje kan føre til en problematisk dannelse af de grundlæggende eksistentielle præmisser. Præmisser, som handler om, at opgivelsen af egen vilje er nødvendig for opnåelsen af relationer og for at høre samfundet til – derved også retten til egen eksistens.

Hør, hvordan undertrykkelsen af egen vilje knytter sig til helterejsen – om hvordan dragen sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt man er elsket, hvis man viser sin egen vilje. Og derfor også forårsager behovet for afklaringen af ens livsønsker.

Det tredje indre barn - det selvstændige barn, Helterejsen (4:6). Gæst: Nana Askov

med Ronni Vistisen

I tredje afsnit i føljetonen om helterejsen hører vi om det tredje barn – det selvstændige barn – hvor temaet er selvstændighed og tilknytning.

Hør Ronni Vistisen og Nana Askov fordybe sig i, hvilke konsekvenser en problematisk udvikling af selvstændighed kan have, og hvordan det kommer til udtryk. Om hvordan frygten, det invaliderende behov for kontrol og ens behov for tilpasning kan ødelægge ens livskraft.

Hør, hvordan udviklingen af selvstændighed falder sammen med helterejsen – hvordan behovet for at give plads til ens livskraft falder sammen med konfrontationen og tæmningen af ens drager.

Det andet indre barn - den første sorg, Helterejsen (3:6). Gæst: Nana Askov

med Ronni Vistisen

I tredje afsnit i føljetonen om helterejsen hører vi om barnets brud med moren. Og i den forbindelse også om den første sorg.

Hør Ronni Vistisen og Nana Askov fordybe sig i sorgen – hvordan den kommer til udtryk, hvordan terapeuten forholder sig til sorgen og dens relation til ’Dragen’ og ’Hvalens Mave’ i helterejsen. Få et indblik i forudsætningerne for, at sorgen kan håndteres, så den kan gennemleves.

Det første indre barn - spædbarnet, Helterejsen (2:6). Gæst: Nana Askov

med Ronni Vistisen

I andet afsnit i føljetonen om helterejsen begiver vi os ud på det indre barns rejse. Her præsenteres vi for, hvordan livets rejse fordeles mellem fem indre børn. Og i dette afsnit beskæftiger vi os med det første indre barn – spædbarnet – hvor temaet er ’det eksistentielle’.

Hør Ronni Vistisen og Nana Askov fordybe sig i det første indre barn – hvordan det kommer til udtryk, dets traumer, og hvilken betydning dette barns udvikling har for individets anerkendelse af sin eksistens. Og hør, hvordan det første barns rejse knytter sig til helterejsen.

Rejsen, Helterejsen (1:6). Gæst: Nana Askov

med Ronni Vistisen

Dette er første af seks afsnit i en føljeton om helterejsen – ’Hero’s Journey’.
Joseph Campbells ’Hero’s Journey’ handler om, at man med udgangspunkt i eventyrernes og mytologiernes fortælleteknik kan tematisere livsfaser og centrale begivenheder i livet.
Hør Nana Askov og Ronni Vistisen fordybe sig i helterejsen, og om hvordan tematiseringen kan øge forståelsen – og derved også en bedre håndtering – af livet. Hør om sammenfaldet mellem det indre barn og rejsen, som vi alle befinder os på, og om hvordan en forståelse for begge dele kan føre til øget livsduelighed.

Meditation som kompas. Gæst: Kristian Humaidan

med Ronni Vistisen

I en konstant, hastigt foranderlig verden har vi brug for at finde ro, så vi kan have en fast og stabil forbindelse til os selv. I denne episode af Det Terapeutiske Rum fordyber Ronni Vistisen og meditationsinstruktøren Kristian Humaidan sig i meditationen: Hvad er meditation? Hvordan skaber vi rammerne for meditation? Hvordan kan meditation skabe roen til at give os fodfæste, så vi kan orientere os og navigere i den foranderlige verden?

Hvad har min oldefar med min stress at gøre? Gæst: Rudi Sorgenfri

med Ronni Vistisen

Stress er blevet en folkesygdom. Et livsvilkår i vores samfund. I dag viser 1.5 million danskere moderate eller svære tegn på stress, og flere 100 tusinde har været eller er sygemeldt på grund af stress. Fra en personlig vinkel vil vi i dette afsnit kigge på forskellige perspektiver af fænomenet. Hvorfor og hvordan er vi påvirket? Både som individ, men også som familie og samfund. Vi vil nysgerrigt spørge ind til, hvad min oldefar har med min stress at gøre?

Traditioner og relationer. Gæst: Line Engel Gerhardt

med Ronni Vistisen

I denne episode af Det Terapeutiske Rum vil terapeuterne Ronni Vistisen og Line Engel Gerhard kaste lys over nogle af de problematikker, de som terapeuter støder på op til den søde juletid.
De vil indstille luppen på de familierelationer og roller, der kommer i spil, samt de underlæggende bevægelser der er i relationsdynamikken.