+45 51 51 68 80 kontakt@ronnivistisen.dk

Misbrug

Misbrug er ofte forbundet med dyb sorg

Hvor kommer misbrug fra, og hvordan kan det behandles? Misbrug optræder i mange former. Det kan være et overforbrug af alkohol, rusmidler, mad, sex eller sukker. Men det kan faktisk også være misbrug af relationer til de, som står os nær. Derfor kan misbrug også behandles på mange niveauer. Det er ofte dybe processer, der ligger bag. For mange er misbrug forbundet med sorg.

Under ethvert misbrug ligger altid en grundlæggende skyldfølelse.

Pårørende til misbrugere kan nedarve mønstrene.

Der er en tendens til, at misbrug ofte forbindes med alkohol, narkotiske stoffer eller mad. Og i mange sammenhænge anser man behandlingsvejen ud af det, at man får ’misbrugeren’ til at afholde sig fra det, vedkommende misbruger. Altså får man en alkoholmisbruger til at stoppe med at drikke, anser man ham som helbredt.

Men faktisk ligger der langt dybere mønstre bag misbrug. Og min erfaring er, at vi ved at fokusere på selve misbruget kun symtombehandler. Vi overser også, at der findes rigtig mange andre former for misbrug, som har mindst lige så skadelig virkning – både for os selv og vores nærmeste.

Misbrug er en adfærd, der har en stærk forbindelse til følelsen af dyb skam. Under ethvert misbrug, uanset form, ligger altid en grundlæggende skyldfølelse og en manglende selvkærlighed. Misbrug er en negativ håndtering, fordi den dulmer og overdøver, men også forstærker følelsen af skam og skyld, i stedet for at behandle og forløse.

Misbrug er et mønster, der både kan være en gentagelsesadfærd hos det enkelte menneske, men også et mønster, der kan ligge i relationen mellem mennesker.

Jeg ser ofte at den grundlæggende skyldfølelse hos en misbruger føres videre til de pårørende og at den nedarves. Følelsen af skyld går videre til børn, søskende, forældre eller ægtefæller til en misbruger. Det er en følelse og en adfærd, der kan strække sig over flere generationer og danne et grundlæggende mønster både hos den enkelte og i relationerne.

Ved at arbejde med den grundlæggende følelse af skam og erstatte den med selvkærlighed kan man bryde mønstrene.

Under ethvert misbrug ligger altid en grundlæggende skyldfølelse

Der er en tendens til, at misbrug ofte forbindes med alkohol, narkotiske stoffer eller mad. Og i mange sammenhænge anser man behandlingsvejen ud af det, at man får ’misbrugeren’ til at afholde sig fra det, vedkommende misbruger. Altså får man en alkoholmisbruger til at stoppe med at drikke, anser man ham som helbredt.

Men faktisk ligger der langt dybere mønstre bag misbrug. Og min erfaring er, at vi ved at fokusere på selve misbruget kun symptombehandler. Vi overser også, at der findes rigtig mange andre former for misbrug, som har mindst lige så skadelig virkning – både for os selv og vores nærmeste.

Misbrug er en adfærd, der har en stærk forbindelse til følelsen af dyb skam. Under ethvert misbrug, uanset form, ligger altid en grundlæggende skyldfølelse og en manglende selvkærlighed. Misbrug er en negativ håndtering, fordi den dulmer og overdøver, men også forstærker følelsen af skam og skyld, i stedet for at behandle og forløse.

Pårørende til misbrugere kan nedarve mønstrene

Misbrug er et mønster, der både kan være en gentagelsesadfærd hos det enkelte menneske, men også et mønster, der kan ligge i relationen mellem mennesker.

Jeg ser ofte at den grundlæggende skyldfølelse hos en misbruger føres videre til de pårørende og at den nedarves. Følelsen af skyld går videre til børn, søskende, forældre eller ægtefæller til en misbruger. Det er en følelse og en adfærd, der kan strække sig over flere generationer og danne et grundlæggende mønster både hos den enkelte og i relationerne.

Ved at arbejde med den grundlæggende følelse af skam og erstatte den med selvkærlighed kan man bryde mønstrene.

Misbrug kan antage mange forskellige former, men fælles for dem alle er et lavt selvværd og mangel på selvkærlighed.

Fysiske symptomer på lavt et selvværd og misbrugsmønstre.

Lavt selvværd og misbrug kan udløse en selvdestruktiv adfærd, men det kan også vise sig som fysiske symptomer i form af spændinger og tilbagevendende smerter, fordi man hele tiden kæmper for at undertrykke følelser og behov.

Jeg ser ofte, at det sætter sig som spændinger i den øvre del af ryggen, i nakken eller i kæben. Det kan udvikle sig til migræne, spændingshovedpiner eller andre symptomer på kollaps, hvor kroppen begynder at sige fra på den ene eller anden måde. Nogle oplever at spændingerne får brystet til at lukke sig sammen og give åndenød og vejrtrækningsproblemer.

Fysiske symptomer på lavt et selvværd og misbrugsmønstre

Lavt selvværd og misbrug kan udløse en selvdestruktiv adfærd, men det kan også vise sig som fysiske symptomer i form af spændinger og tilbagevendende smerter, fordi man hele tiden kæmper for at undertrykke følelser og behov.

Jeg ser ofte, at det sætter sig som spændinger i den øvre del af ryggen, i nakken eller i kæben. Det kan udvikle sig til migræne, spændingshovedpiner eller andre symptomer på kollaps, hvor kroppen begynder at sige fra på den ene eller anden måde. Nogle oplever at spændingerne får brystet til at lukke sig sammen og give åndenød og vejrtrækningsproblemer.

Misbrug giver lavt selvværd og tilsidesættelse af egne behov.

Vi taler altså om nogle mønstre, der både bliver en del af misbrugerens liv, men i lige så høj grad de pårørendes. Derfor oplever jeg også klienter, der ikke selv er misbrugere, som kommer med præcist de samme følelsesmæssige mønstre. Et lavt selvværd viser sig på mange måder.

Når et menneske ikke fornemmer sit eget værd, kan det udvikle sig til et lavt selvværd. Det kommer til udtryk i en tilsidesættelse af egne følelser og behov og sommetider som en direkte destruktiv eller selvdestruktiv adfærd.

Følelsen af at være værdiløs bliver altoverskyggende og derfor er egne behov og følelser heller ikke noget, der tages hensyn til. Enten holder man helt op med at mærke dem, måske kan man ikke udtrykke dem eller også kæmper man med at sige fra, når egne grænser bliver overtrådt.

Et menneske, der har oplevet misbrug eller krænkelser i en eller anden form, vil ofte selv overtager rollen som krænker og gentage et misbrugsmønster i relationen til sig selv. Oplevelsen af skam og skyld er så ubærlig, at man mister sit selvværd og selvkærlighed og dernæst overtager rollen som sin egen krænker.

Smerter eller sorg kan have rod i et nedarvet misbrugsmønster.

Det er ikke sikkert, du er bevidst om, at dine smerter eller følelse af mismod har rod i et misbrugsmønster.

Nogle klienter hos mig har en konkret viden om, at der var misbrug i deres opvækst eller nære relationer, eller de har et erkendt misbrug. Men mindst lige så mange har ingen erindring om dette. Det er først, når de kommer i kontakt med sorgen, at bevidstheden om det begynder at åbne op. En sorg over lavt selvværd kan sætte sig som en underliggende utilfredshed. En følelse af mismod eller mangel på livsglæde. Det bliver udefinerbart for mange. Og opmærksomheden flytter sig ofte til fysiske gener eller en generel lav livskvalitet.

Jeg har undervist kropsbehandlere igennem mange år og har været med til at grundlægge Totum Skolen for Kropsterapi. Og min erfaring er, at når vi arbejder med fysiske smerter, kommer der følelser frem, som også kræver en samtale. Derfor arbejder jeg altid med både kropsbehandling og den terapeutiske samtale. Det er i samspillet, vi når ned i de dybere mønstre og får skabt nogle varige positive forandringer. Det er heling af traume.

Og et misbrugstraume kan være nedarvet igennem generationer, eller det kan være kommet ind gennem en kærlighedsrelation. Det kan heles.

Misbrug giver lavt selvværd og tilsidesættelse af egne behov

Prøv og luk øjnene et øjeblik og forestil dig et liv, hvor dine smerter, stress eller tunge tanker ikke var en begrænsning. Forestil dig hvordan dit liv vil være, hvis du kunne træde ud af det mønster, der holder dig fast, fordi du bære rundt på gamle oplevelser. Forestil dig hvordan dit liv vil være, hvis du kunne leve, som den du er med overskud og glæde.

Den følelse vil jeg gerne hjælpe dig med at få igen. 

Smerter eller sorg kan have rod i et nedarvet misbrugsmønster

Det er ikke sikkert, du er bevidst om, at dine smerter eller følelse af mismod har rod i et misbrugsmønster.

Nogle klienter hos mig har en konkret viden om, at der var misbrug i deres opvækst eller nære relationer, eller de har et erkendt misbrug. Men mindst lige så mange har ingen erindring om dette. Det er først, når de kommer i kontakt med sorgen, at bevidstheden om det begynder at åbne op. En sorg over lavt selvværd kan sætte sig som en underliggende utilfredshed. En følelse af mismod eller mangel på livsglæde. Det bliver udefinerbart for mange. Og opmærksomheden flytter sig ofte til fysiske gener eller en generel lav livskvalitet.

Jeg har undervist kropsbehandlere igennem mange år og har været med til at grundlægge Totum Skolen for Kropsterapi. Og min erfaring er, at når vi arbejder med fysiske smerter, kommer der følelser frem, som også kræver en samtale. Derfor arbejder jeg altid med både kropsbehandling og den terapeutiske samtale. Det er i samspillet, vi når ned i de dybere mønstre og får skabt nogle varige positive forandringer. Det er heling af traume.

Og et misbrugstraume kan være nedarvet igennem generationer, eller det kan være kommet ind gennem en kærlighedsrelation. Det kan heles.

Et misbrug kan også komme til udtryk som en konstant undertrykkelse af sig selv, sine behov og følelser. Jeg ser ofte en dyb sorg forbundet til misbrug og misbrugere.

Sådan kan man arbejde med symptomer på misbrug.

Jeg arbejder aldrig med behandling af aktive misbrugere – her er det ofte en anden type behandling, der skal til først. Mange af de mennesker, jeg arbejder med, har haft misbrug inde på livet. Det kan være senfølger af tidligere misbrug, eller det kan være pårørende til misbrugere. Misbrug påvirker flere generationer.

Når jeg arbejder med misbrugsrelaterede symptomer hos mine klienter, starter jeg altid med en afspænding af kroppen. Ofte ser jeg, at den konstante følelse af skyld og skam har sat sig i kroppen som en uforløst sorg, der giver spændinger. Når jeg bruger afspænding som metode, er det fordi den taler ind i kroppens egen evne til selvhealing. Når vi slapper af og kroppen befinder sig i det parasympatiske nervesystem, så er vi i en tilstand hvor kroppen af sig selv begynder at hele og restituere. Med andre ord: Når vi får kroppen ind i en tilstand af ro, vil den af sig selv begynde at hele sår og smerter.

Med kropsterapi oplever du, at din krop slapper af i det parasympatiske nervesystem og i den tilstand lærer du at håndterer følelserne. Du støttes og trænes til, at være i dem, i stedet for at overdøve dem med et misbrugsmønster. Men det er ikke kun kropsterapeutisk behandling, der er effektivt når man arbejder med misbrugere, eller pårørende til misbrugere. For rigtig mange af mine klienter ved de ikke, at der er et misbrugs-mønster, som underliggende skaber lavt selvværd og deraf fysiske symptomer. Mange af os vokser op i familier eller indgår i kærlighedsforhold, hvor vi end ikke er bevidste om, at der er ’gamle’ historier af misbrug. Derfor er selvopfattelsen sjældent, at vi har misbrugs-mønstre. Her er det min erfaring at alene bevidstheden om disse misbrugsmønstre, hvor de starter, og hvordan de påvirker vores væren, skaber positive forandringer for klienterne. Samtaler, afdækning af familiens historie, hvilke sår og traumer, ligger der i familien eller partnerens er en del af behandlingen.

Sådan kan man arbejde med symptomer på misbrug

Jeg arbejder aldrig med behandling af aktive misbrugere – her er det ofte en anden type behandling, der skal til først. Mange af de mennesker, jeg arbejder med, har haft misbrug inde på livet. Det kan være senfølger af tidligere misbrug, eller det kan være pårørende til misbrugere. Misbrug påvirker flere generationer.

Når jeg arbejder med misbrugsrelaterede symptomer hos mine klienter, starter jeg altid med en afspænding af kroppen. Ofte ser jeg, at den konstante følelse af skyld og skam har sat sig i kroppen som en uforløst sorg, der giver spændinger. Når jeg bruger afspænding som metode, er det fordi den taler ind i kroppens egen evne til selvhealing. Når vi slapper af og kroppen befinder sig i det parasympatiske nervesystem, så er vi i en tilstand hvor kroppen af sig selv begynder at hele og restituere. Med andre ord: Når vi får kroppen ind i en tilstand af ro, vil den af sig selv begynde at hele sår og smerter.

Med kropsterapi oplever du, at din krop slapper af i det parasympatiske nervesystem og i den tilstand lærer du at håndterer følelserne. Du støttes og trænes til, at være i dem, i stedet for at overdøve dem med et misbrugsmønster. Men det er ikke kun kropsterapeutisk behandling, der er effektivt når man arbejder med misbrugere, eller pårørende til misbrugere. For rigtig mange af mine klienter ved de ikke, at der er et misbrugs-mønster, som underliggende skaber lavt selvværd og deraf fysiske symptomer. Mange af os vokser op i familier eller indgår i kærlighedsforhold, hvor vi end ikke er bevidste om, at der er ’gamle’ historier af misbrug. Derfor er selvopfattelsen sjældent, at vi har misbrugs-mønstre. Her er det min erfaring at alene bevidstheden om disse misbrugsmønstre, hvor de starter, og hvordan de påvirker vores væren, skaber postive forandringer for klienterne. Samtaler, afdækning af familiens historie, hvilke sår og traumer, ligger der i familien eller partnerens er en del af behandlingen.

Behandling af misbrug og nedarvede misbrugsmønstre

I et behandlingsforløb hos mig, ser vi både på dine mønstre. Vi undersøger de nedarvede mønstre og dine relationer igennem samtale. Samtidig arbejder vi med kropsterapi, så de fysiske smerter forløses og det parasympatiske nervesystem bringes i ro. Behandlinger foregår både på briks og i samtale. Min erfaring er, at samtaler ikke nødvendigvis foregår bedst i en stol i et lukket rum. En del af mine samtaler foregår i en terapeutisk vandring i naturen. Frisk luft, ro og natur skaber ro på nervesystemet, og når du er smertefri og i bevægelse, er det lettere at nå ned i de dybere lag i en samtale.

Kontakt mig her, hvis du har spørgsmål til, hvordan jeg kan hjælpe:

Behandling af misbrug og nedarvede misbrugsmønstre

I et behandlingsforløb hos mig, ser vi både på dine mønstre. Vi undersøger de nedarvede mønstre og dine relationer igennem samtale. Samtidig arbejder vi med kropsterapi, så de fysiske smerter forløses og det parasympatiske nervesystem bringes i ro. Behandlinger foregår både på briks og i samtale. Min erfaring er, at samtaler ikke nødvendigvis foregår bedst i en stol i et lukket rum. En del af mine samtaler foregår i en terapeutisk vandring i naturen. Frisk luft, ro og natur skaber ro på nervesystemet, og når du er smertefri og i bevægelse, er det lettere at nå ned i de dybere lag i en samtale.

Kontakt mig her, hvis du har spørgsmål til, hvordan jeg kan hjælpe: