+45 51 51 68 80 kontakt@ronnivistisen.dk

Handelsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for tilmelding, køb og betaling af adgang til uddannelser, kurser, produkter og events hos Ronni Vistisen.

Der henvises i øvrigt til vores generelle handelsbetingelser.

Procedure for tilmelding til uddannelser.

 1. Tilmeldingen til en uddannelse, sker via en online tilmeldingsformular, telefon eller e-mail.
 2. Betalingen sker ved tilmeldingen, enten via betalingskort eller bankoverførsel.
 3. Når betalingen er registreret, modtager du loginoplysninger til uddannelsens online pre-kursus.

Uddannelsen starter første gang du benytter dit login.

Procedure for tilmelding til kurser og events.

Procedure for tilmelding til uddannelser.

 1. Tilmeldingen til kurser og events, sker via en online tilmeldingsformular, eller e-mail.
 2. Betalingen sker ved tilmeldingen, enten via betalingskort, mobilepay eller bankoverførsel.
 3. Når betalingen er registreret modtager du en bekræftelse og en kvittering, som fungerer som adgangsbillet til kurset eller eventet.

Indeholder kurset eller eventet online materiale, modtager du loginoplysninger, når din betaling er registreret.
Indeholder kurset eller eventet deltagelse i live online indhold, modtager du umiddelbart før afholdelsen, et link til det pågældende kursus eller event.

Procedure for køb af digitale produkter.

 1. Køb af digitale produkter, sker via det enkelte produkts købsside.
 2. Betalingen sker ved købet via betalingskort.
 3. Når betalingen er registreret, modtager du en mail med instruktioner om hvordan du tilgår dine digitale produkter.

Pris

 • Alle priser er angivet i danske kroner, og eksklusiv moms, medmindre andet er tydeligt angivet.
 • Priserne er inklusive adgang til relevante forums, undervisningsmaterialer og lign.

Betaling

 • Betalingen af en uddannelse, kursus eller event sker ved tilmeldingen, medmindre andet er aftalt på forhånd. Det aftalte beløb betales via betalingskort, mobilepay eller bankoverførsel.
 • Betalingen af digitale produkter, sker ved købet. Det aftalte beløb betales via betalingskort.

3. Adgang til materiale

Der gives adgang til online fora på følgende måde:

 • Du modtager loginoplysninger til uddannelsens/kursets fora, så snart holdet oprettes, og senest 14 dage før uddannelses-/kursusstart.
 • Betalingen af digitale produkter, sker ved købet. Det aftalte beløb betales via betalingskort.

Der gives adgang til undervisnings- og kursusmateriale på følgende måde:

 • Du modtager loginoplysninger til online pre-kursusmateriale (for uddannelser og kurser hvor dette indgår), så snart din betaling er modtaget.
 • Du modtager loginoplysninger til uddannelsens/kursets fulde materiale, så snart holdet oprettes, og senest 14 dage før uddannelses-/kursusstart.

Der gives adgang til digitale produkter på følgende måde:

 • Så snart betalingen er modtaget vil du modtage en e-mail, med instruktioner om hvordan du kan tilgå dine digitale produkter.
 • Den fulde pris skal være betalt inden der gives adgang til online materiale og til undervisningen.
 • Adgangen til online fora, samt alt uddannelses- og kursusmateriale, er til personligt brug, og må ikke, hverken helt eller delvist, deles, kopieres, offentliggøres eller videregives til tredjeparter, uden forudgående skriftlig tilladelse.
 • Ved overtrædelse af adgangen og videregivelse af undervisning- eller kursusmaterialet samt billede- og lydoptagelse i strid med disse betingelser, vil din adgang til online forum og materiale blive spærret straks og der vil kunne rejses et krav om erstatning for vores tab der skyldes disse forhold, jf. også pkt. 5 og 6.
 • Brugsretten til online materialer og produkter er til evigt brug, medmindre andet er oplyst. Ronni Vistisen har dog ingen forpligtelser til at udgive produkterne til evig tid.

Aflysning og flytning

 • Hvis en uddannelse, kursus eller event bliver aflyst og flyttet til en ny dato, vil du blive tilbudt en plads på den nye dato, eller en plads på en anden planlagte uddannelse, kursus eller event, hvis dette er muligt.
 • Hvis en uddannelse, kursus eller event blive aflyst, uden mulighed for at deltage i en senere planlagte uddannelse, kursus, eller event inden for 6 måneder, vil prisen tilbagebetales i sin helhed inden for 14 dage fra aflysningen.
 • Prisen for påbegyndte uddannelses-, kursus eller eventforløb tilbagebetales ikke, jf. pkt. 8.
 • Aflysning eller flytning af en uddannelsesstart, kursus eller event skal varsles i god tid dog senest 24 timer inden afholdelse. Dette gælder også i forhold til aflysninger, som skyldes tilfælde af force majeure, jf. pkt. 10.

Der gives adgang til undervisnings- og kursusmateriale på følgende måde:

 • Du modtager loginoplysninger til online pre-kursusmateriale (for uddannelser og kurser hvor dette indgår), så snart din betaling er modtaget.
 • Du modtager loginoplysninger til uddannelsens/kursets fulde materiale, så snart holdet oprettes, og senest 14 dage før uddannelses-/kursusstart.

5. Video- og lydoptagelser af undervisningen

 • Undervisningen kan videofilmes af Lasse Kvist til efterfølgende brug på elevforums, til PR og i fremtidigt uddannelses- og kursusmateriale.
 • Der henvises i øvrigt til vores privat politik.

6. Certificeringsuddannelser

 • For at opnå certificering på din uddannelse, er det nødvendigt, at du er deltagende alle dagene, og i slutningen af forløbet kan udvise den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer. Disse beskrives i uddannelsesbeskrivelsen samt undervisningsmaterialet.
 • Dit navn og e-mail videregives til vores samarbejdspartnere (hvilke er beskrevet under den enkelte uddannelse), for certificering og adgang til yderligere undervisningsmaterialer og forums, jf. i øvrigt vores privat politik.

7. Brush-up af uddannelser med certificering

 • Såfremt der er ledige pladser på et hold, kan tidligere deltagere tilbydes et gratis brush-up af certificeringsuddannelser de tidligere har gennemført. Det er dog et krav at alt undervisningen følges, og at personen er tilstede til alt undervisning med fremmøde.

8. Fortrydelsesret

8.1 Private forbrugere:

 • Digitale varer:
 • Ved køb af digitale varer, f.eks. lydfiler, videofiler, tekstfiler eller online kursusmateriale, kan du straks efter betalingen tilgå varen.
 • Ved køb af uddannelse eller kursus:
 • Der er 14 dages fortrydelsesret.
 • Ved tilmelding modtager du adgang til forums, communities eller kursus-/undervisningsmateriale, og fortrydelsesretten bortfalder/fraskrives, første gang du benytter denne adgang.
 • Kurser eller uddannelser, både online og med fysisk fremmøde, som har en fastsat dato og tidspunkt, eller har et begrænset antal pladser, sidestilles med et billetkøb, og tilmeldingen er derfor bindende.
 • Køb af biletter og tilmelding til events:
  kan ikke fortrydes, medmindre det er særskilt beskrevet ved det pågældende arrangement.
 • Ved fortrydelse af et køb, sender du, inden 14 dage, en mail til kontakt@ronnivistisen.dk

8.2 Erhvervskunder og offentlige institutioner

 • Køb af uddannelser, kurser, events og digitale produkter kan ikke fortrydes, medmindre det er særskilt beskrevet ved det enkelte produkt.

9. COVID-19

 • Uddannelser, kurser og events hos Ronnivistisen.dk sker i henhold til myndighedernes gældende regler og anvisninger.
 • Du skal melde afbud hurtigst muligt, hvis:
 • Du er det mindste syg.
 • Har mistanke om at være smittebærer.
 • Har været i kontakt med en syg.
 • Du eller en i din umiddelbare omgangskreds er smittet eller venter på svar på en test.
 • Har opholdt dig i en risikozone (uden for landet) inden for de seneste 14 dage.
 • Det forventes at du overholder statens anvisninger om god hygiejne.
 • Møder du der mindste syg op, udviser sygdomssymptomer, eller ved brud på ovenstående, afbrydes undervisningen øjeblikkeligt, du vil blive sendt hjem, og betalingen tilbagebetales ikke.
 • Ligeledes aflyser Ronni Vistisen undervisningen, hvis han er bliver syg, eller har mistanke om at kunne være COVID-19 smittebærer.
 • Ved afbud i alle ovenstående tilfælde tilbydes du en plads på det førstkommende hold. Betalingen tilbagebetales ikke, jf. også pkt. 12.

10. Force Majeure

 • Køb er af pladser på en uddannelse, kursus, eller event er indgået med de sædvanlige forhold for force majeure; omstændigheder, som er ekstraordinære, og som man ikke kunne forudsige, og som en af parterne ikke har haft mulighed for at foretage forholdsregler overfor.
 • Ved påbud fra myndighederne, som f.eks. i forbindelse med epidemier/pandemier o.l., flyttes uddannelsen/kurset/eventet, helt eller delvist, til en senere dato, og det betalte beløb tilbagebetales ikke.

11. Misligholdelse

 • Ved en af parternes væsentlige misligholdelse af aftalen, kan den krænkede part hæve aftalen ved at give den anden part skriftlig besked senest 14 dage efter at man er bleven opmærksom på misligholdelsen
 • Følgende forhold betragtes som en væsentlig misligholdelse (ikke udtømmende):
 • Uberettiget deling og/eller videregivelse af adgangskoder og lignende til tredjeparter.
 • Uberettiget kopiering og videregivelse af uddannelses- og kursusmateriale betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen.
 • Uberettiget billede- eller lydoptagelse af undervisning og kursus, og offentliggørelse eller deling af disse med tredjeparter uden forudgående skriftlig tilladelse.

12. Ansvarsfraskrivelse og begrænsninger

 • Parterne vil kunne blive erstatningsansvarlig efter dansk ret, såfremt de væsentlige misligholder deres forpligtelser i henhold til den indgåede aftale.
 • Et evt. erstatningsansvar overfor Ronni Vistisen kan aldrig overstige det aftalte uddannelses- og kursusgebyr eller billetpris for den pågældende event.
 • Brugsretten til online materialer og produkter er til evigt brug, medmindre andet er oplyst. Ronni Vistisen har dog ingen forpligtelser til at udgive produkterne til evig tid.

13. Persondata

 • Behandlingen af dine personlige data er beskrevet i vores persondatapolitik.

14. Tvist

 • Alle tvist der måtte opstå mellem Ronni Vistisen og en kunde skal afgøres i første omgang, så vidt muligt, i mindelighed. Såfremt der ikke kan findes en løsning, kan hver part indbringe sagen for retten i Holbæk.