+45 51 51 68 80 kontakt@ronnivistisen.dk

Introduktion til Indre Barn Metoden

Indre Barn Metoden er en effektiv terapiform, når vi skal forløse ubearbejdede traumer, der er opstået i barndommen. Traumer i barndommen kan nemlig skabe et overlevelsesmønster hos barnet, som, hvis det tages med videre ind i voksenlivet, kan føre til en indre ubalance, tilbagevendende kropsspændinger eller udfordringer i relationen til andre mennesker.

Når vi bruger Indre Barn Metoden i forbindelse med kropsterapi, så kan vi gennem en forløsning af de kropslige spændinger få adgang til ubearbejdede traumer hos klienten og derigennem forløse og hele.

Hvad er et barndomstraume?

Et traume, der opstår i barndommen, kan være mange forskellige ting. Det kan være en konkret hændelse eller et chok, som har traumatiseret eller skadet, fordi barnet blev mødt med utryghed og mangel på forståelse. Det kan også være en generel oplevelse af altid at blive mødt med reaktioner, der skaber en grundfølelse af at være forkert.

Et traume opstår ikke altid ud af en enkeltstående oplevelse, men kan også være et resultat af et længerevarende svigt i barndommen fra nære relationer.

Mange vil som udgangspunkt tage afstand fra påstanden om, at de har et traume med fra barndommen og ind i voksenlivet.  Nogle vil sige ”Jeg har haft en god barndom uden traumer”, andre vil indvende ”Jeg har haft en lortebarndom, men jeg fungerer da fint og har det godt”.  Har man været udsat for traume som barn, eller er man blevet skadet, så er det ikke nødvendigvis en hindring for et velfungerende voksenliv, men oplever man tilbagevendende kropsspændinger, så kan Indre Barn Metoden være med til at afdække en sammenhæng mellem gentagende kropsspændinger og et barn, som engang blev såret, svigtet, skadet eller traumatiseret.

Barndomstraumer udvikler overlevelsesmønstre

Når vi i barndommen udsættes for et traume af den ene eller anden art, og ikke får den rette hjælp og støtte, så vil vores organisme reagere. Når man er barn, vil et traume typisk udvikle en psykisk overlevelsesstrategi.

For et barn er relationen til sine nære omsorgspersoner livsvigtig. Et barn vil derfor vælge at tage afstand fra sig selv eller en del i sig selv, i stedet for at risikere at bryde den nære kontakt til eksempelvis sine forældre.

Et eksempel kan være et barn, som er omgivet af megen vrede og skam. Da et barn er dybt afhængig af sine nære omsorgspersoner, typisk forældrene, vil barnet derfor i sådan en situation gøre hvad som helst for, at relationen ikke bliver brudt. Barnet vil måske forsøge at suge al vreden og skammen til sig, for på den måde at forsøge at løfte ansvaret. Dvs. barnet lægger skylden over på sig selv, for det ubehagelige som de voksne ikke vil tage ansvar for. Den selvbebrejdelse og alt for store ansvarsfølelse, som overlevelsesstrategien vokser ud af hos barnet, tages med videre ind i voksenlivet og kan blokere i forhold til eksempelvis et afbalanceret selvværd, udløse angst eller føre til et destruktivt misbrug. Indre Barn Metoden er en vej, der fører ind til det barn, der blev såret eller traumatiseret og derigennem forløse og hele.

Indre Barn Metoden og kropsterapi

Den overlevelsesstrategi, som et barn udvikler, når det udsættes for et traume, kan gå i ti forskellige indre retninger alt efter reaktion. De ti indre retninger eller bevægelser har et kropsligt udtryk, som de kan genkendes på, og derfor er Indre Barn Metoden interessant som metode for behandlere, der arbejder med kropsterapi.

En overlevelsesstrategi i barndommen kan gå i ti forskellige retninger alt efter reaktion og karakterstruktur. Hver retning har et kropsligt udtryk, der skaber hver deres spændingsmønster.

Som kropsterapeuter arbejder vi med at forløse spændingsmønstre, som manifesterer sig i kroppen. De spændingsmønstre, vi møder, har at gøre med bestemte muskler, hvor vi spænder op, og de er forbundet med de ti bevægelser. De skader eller uforløste traumer, man kan have med sig fra barndommen, møder vi altså i kropsterapien, som spændinger i specifikke muskelgrupper. Det betyder også, at vi gennem kropsterapi har mulighed for at skabe en følelsesmæssig forløsning og derigennem hele og bearbejde traumet ved hjælp af Indre Barn Metoden.

Formålet med Indre Barn Metoden

Jeg har selv oplevet, hvordan klienter vendte tilbage, selv om de efter endt behandling havde oplevet en kropslig forløsning og afspænding. De spændinger, de kom med til at begynde med, vendte nemlig tilbage. Det var både symptomer som migræne, spændinger i nakke eller ryg, vejrtrækningsproblemer, træthed m.v.  Jeg begyndte derfor at interessere mig for den dyberlæggende årsag til spændingerne og sammenhængen mellem kropspændinger, karakterstrukturer, kropstyper og Indre Barn. Det jeg blandt andet erfarede var, at der ofte var en sammenhæng mellem alderen på det Indre Barn, et grundtema i kroppen og de tematikker, det er forbundet med.

Når vi overhører vores Indre Barn, kan det føre til en depression. Til at starte med bliver vi kede af det eller overreagerer måske. Hvis det står på for længe, så bliver vi magtesløse, mister håb og glider ind i en depression, fordi vi hele tiden tilsidesætter det, der er vigtigt for vores eksistens.

Med Indre Barn Metoden er formålet at arbejde hen mod et indre ligeværd og komme i dybden med en behandling af tilbagevendende kropslige spændinger. En balance, som gør, at det bliver muligt at åbne op og lytte til sine egne behov. I stedet for at lade sig styre af en overlevelsesstrategi, som man har taget med fra barndommen og som tilsidesætter ens egne behov og eksistens.

Vil du uddannes til Indre Barn Traumeterapeut?

Kopi af Banner til nyhedsbrev 6

Hvis du er interesseret i at højne dine kompetencer indenfor traumeterapi og udvide dit netværk af andre terapeuter, psykologer, psykoterapeuter og behandlere, der beskæftiger sig med terapi og traumer, kan Indre Barn Traumeterapeut-uddannelsen måske være noget for dig.

Uddannelsen starter 16. november 2023.

Tilmeld dig inden den 15. august og få early bird pris – spar 5.000 kroner.

af

Terapeut, underviser, foredragsholder og medstifter af Skandinaviens største skole for kropsterapi, Totum.

Del

0 kommentarer

Gratis guide til de fem indre børn i dig

-

Indre Barn-specialist Ronni Vistisen

Lær dine indre børn at kende i gennem fem korte meditationer og modtag samtidig mit nyhedsbrev med inspiration til et mere selvkærligt liv.

Privatlivspolitik

Tak for tilmeldingen.