+45 51 51 68 80 kontakt@ronnivistisen.dk

Det femte Indre Barn – identitet

Der sker noget magisk med børn, når de kommer i skolealderen ­– både fysisk, hvor den runde og legende krop ranker sig, måske pga. af vægten fra skoletasken, men også mentalt tager barnet et kvantespring og går fra at sanse verdenen til også at forstå den. Det er også her barnets begynder at danne en mere moden form for identitet. Hvis et barn såres eller traumatiseres i denne periode, så kan det forårsage psykisk rigiditet og en opspændt krop i voksenlivet.

Perioden for det femte Indre Barn

Det er en meget stor ting i et barns liv, når det går fra at børnehavebarn til skoleelev. Det er ikke det sidste udviklingstrin vi gennemgår i barndommen, men det er den sidste ud af de fem sjælelige stadier, som Indre Barn metoden tager udgangspunkt i. Alle senere udviklingstrin er facetter af de fem faser, som vi gennemgår fra vi fødes og til vi fylder ca. 7 år – både de psykiske bevægelser og de kropslige udtryk.

I denne femte og sidste fase, tager barnet et kognitivt trin, hvor den store tænkende hjerne udvikler sig og den logiske logik opstår. Barnet mestrer nu evnen til at placere ting i kasser og systemer – og ikke mindst afkode systemer. Det er også i de år, de fleste lærer at læse og skrive. Evnen til at begribe det matematiske univers og abstraktioner, er nok det bedste eksempel på, at barnet nu kan begribe den logiske og tænkende tilgang til verden.

Traumer der knytter sig til det femte Indre Barn

Det er også i denne periode at den modne identitet tager form og barnet begynder at mærke ´hvem er jeg´. Derfor er det også en tid, hvor det er særlig sårbart over for latterliggørelse. Identiteten er endnu så skrøbelig at en følelses af, at identiteten ikke kan rummes af fællesskabet, kan være svært at stå imod. Det kan fx være situationer, hvor barnet har pyntet sig som et led i det at udforske sin egen identitet. Hvis barnet så bliver grinet af eller udstillet, så kan det føles som en dyb krænkelse som rammer både identitet og stolthed.

Det er også en periode, som handler meget om at præstere. Barnet oplever bliver rost for sine færdigheder i skolen eller på fodboldbanen, hvor det ikke længere kun handler om at være med, men om at vinde. Hvis barnet derfor kun oplever anerkendelse, hvis det præsterer noget, så kan det efterlade barnet med en oplevelse af, kun at blive værdsat for det jeg gør og ikke for den jeg er. 

Strategien for det femte Indre Barn

Et barn som i denne periode kun oplever anerkendelse, når det præsterer, kan tillægge sig en strategi, som fokuserer ensidigt på præstationer, der udløser ros. Det kan betyde, at der sker en forveksling i opfattelsen af det at være menneske med det at præstere. En typisk overbevisning vil være: ’Jeg er ikke god nok, medmindre jeg præsterer noget og skaber resultater.’ 

Et traume i denne fase kan også fastlåse barnet udviklingstrinet og det vil udvise en rigid tilgang til verdenen. Barnet vil forsøge at opdele alt i kasser og systemer, og hvis ikke der er systemer, så konstrueres de. For et menneske som har et såret femte Indre Barn med denne strategi, kan det føles utrolig svært at håndtere noget, der ikke kan puttes i kasser, fordi det er utrygt.

Hvis barnet i denne periode er blevet såret på sin identitetsdannelse gennem fx latterliggørelse, så vil strategien være at tage alting meget alvorligt, fordi det useriøse og gakkede er noget som forbindes med uforudsigelighed. Det som ikke kan regnes ud eller gennemskues, er forbundet med frygt. Barnet vil konsekvent forsøge at styre uden om alt det fjollede og useriøse og vælge regelstyrede aktiviteter frem for den frie leg.  

Kropstegn for femte Indre barn

Barnets gang er særligt kendetegnende for kroppens udvikling på dette stadie. Det er en fysisk bevægelse, hvor den lidt tumlende og frembrusende gang afløses af en mere elegant og sensuel gang. Den buttede barnekrop strækkes ud og bliver typisk både højere og mere slank. Skuldrene og hoften begynder nu at kunne bevæge sig i modsat retning af hinanden, ligesom vi kender det fra gangen på en catwalk. Hvis barnet traumatiseres, vil denne bevægelse bliver standset eller hæmmet. Den kropslige bevægelse vil låses og gangen vil blive lidt stiv og afrettet – nærmest som vi kender det fra soldater der marcherer. Kropstypen, som opstår ud af et såret femte Indre Barn vil have en tendens til at være spændt op og meget rank, med en lidt stiv ryg og fremhævede brystmuskler.

Perioder eller hændelser i livet, der knytter sig til det femte Indre Barn

Identitetsdannelsen kommer i spil igen hos os alle flere gange i livet. Fx teenagerårene, hvor identitetsdannelse også vil være noget der opsøges gennem anerkendelse, men denne gang primært fra venner. Det er igen en periode, hvor det at blive grint af føles utrolig sårbart, fordi man er ved at finde sin identitet og lære sin nye voksne krop at kende.

Vi møder identitetsdannelsen igen, når vi skal vælge uddannelse. Her vil nogle kunne føle sig splittet mellem at vælge med hoved eller hjerte – hvad er mest fornuftigt eller hvad har jeg lyst til? Det kan også være, det at skulle finde sin identitet i et parforhold eller modsat at skulle genfinde sin egen identitet efter et brud med en langvarig partner. Nogle genoplever også sit femte Indre Barn, når de skal finde deres identitet som forældre eller genskabe den, når børnene flytter hjemmefra.

Karaktertræk, der kendetegner det femte Indre Barn

Den rigide tankegang fx, kan være fremherskende træk for et såret femte Indre Barn. Det kan føre til en adfærd, hvor alt skal tilrettelægges med en detaljeret plan og et generelt stort besvær med at afvige fra planen, hvis det ikke går som forudset. Det vil også betyde at intuition, uforudsigelighed osv. vil være noget som, der helst styres uden om, fordi det er forbundet med noget utrygt.

Et adfærdsmønster, der også ses hyppigt, er et overdrevent behov for at sætte alting i kasser og skema. Især når der af den ene eller anden grund opstår et pres, så er reaktionen at alting skal struktureres og være på en helt bestemt måde.Hos andre kan et såret femte Indre Barn komme til udtryk som en perfektionisme, hvor fokus er på at præstere og altid være den bedste ud fra præmissen om, hvad der giver den største prestige i den pågældende sammenhæng.

Spørgsmål du kan stille

Hvis ikke den voksne alvorlige stemmer får lov til at dominere, hvad kommer så op?

Hvornår har du sidst følt begejstring?

Hvad kunne du have lyst til at gøre, som er uden formål?

Øvelser til at hele det femte Indre Barn

Find mod til at turde slippe tøjlerne

Se med kærlige milde øjne på det følsomme jeg

Alting behøver ikke have et formål

Giv plads til din intuition og lyt til den

af

Terapeut, underviser, foredragsholder og medstifter af Skandinaviens største skole for kropsterapi, Totum.

Del

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Indre Barn Og De 5 Karakterstrukturer • Ronni Vistisen - […] 5. Teenageren og sensualitet […]

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Gratis guide til de fem indre børn i dig

-

Indre Barn-specialist Ronni Vistisen

Lær dine indre børn at kende i gennem fem korte meditationer og modtag samtidig mit nyhedsbrev med inspiration til et mere selvkærligt liv.

Privatlivspolitik

Tak for tilmeldingen.