+45 51 51 68 80 kontakt@ronnivistisen.dk

Det fjerde Indre Barn og viljestyrke

NEJ jeg vil ikke! Jeg vil kun have det lyserøde tylskørt på,” sådan kan det lyde fra et barn, som ikke vil tage flyverdragt på, selvom det snevejr og minus fire grader udenfor. Viljestyrke og livskraften hos børn i alderen 4-6 år kan være ganske imponerende og det er da også i netop denne periode at barnet udvikler egne holdninger og begynder at teste dem af – først derhjemme og sidenhen ude i verdenen.

Perioden for det fjerde Indre Barn

Det fjerde Indre Barn knytter sig til den fase af barndommen, hvor viljestyrken vokser frem og det er en periode, som er særlig domineret af det magtspil, der går i gang mellem barnet og de voksne. I denne tid fra barnet er 4-6 år, udvikles den selvstændige mening og den kan rette sig mod alt – det være sig fra påklædning til maden på tallerkenen – barnet tager ikke længere de voksnes velmenende råd for gode varer.

I disse år begynder barnet også at danne sig et indtryk af en verden uden for de faste rammer. De kan nu både bevæge sig hurtigt og sikkert frem på gåben, de kan løbe og cykle og de lærer om behovsudsættelse.

Det er en imponerende livskraft, der vokser frem og har barnet temperament kan der være en voldsom modstand på spil. Hvis en voksen fx forsøger at gennemtrumfe fornuften i at have varmt tøj på i frostvejr eller udskifte de hullede yndlingsgummistøvler med et par nye og vandtætte, så har barnet nu en fysisk styrke, der gør dem i stand til at modsætte sig.

Traumer der knytter sig til det fjerde Indre Barn

Noget af det som kan præge os mennesker dybt i denne fase er, hvis vi oplever at blive gjort forkert – ikke bare i vores handlinger, men i hele vores eksistens. Hos et barn i alderen 4-6 år ligger identiteten i viljen og derfor er det afgørende for barnets udvikling og selvopfattelse, hvordan denne vilje mødes af omgivelserne.

Alvorlige traumer, kan opstå hos et barn, der bliver straffet, hvis det udtrykker vilje eller giver sin mening til kende. Det kan både være fysisk og psykisk afstraffelse eller mekanismer, hvor barnet føler sig udskammet, hvis det giver udtryk for en holdning, der er i modstrid med de voksnes.

Det kan også være situationer, hvor de voksne ikke anerkender et barns oplevelse af en given situation, men manipulerer barnet til at overtage den voksnes forklaring selvom den er i strid med barnets egen oplevelse. Det kan føre til en enorm skyldfølelse hos barnet og en tvivl på sig selv og tillid til sin egen væren i verden og evner til at læse den.

Et meget viljestærkt barn har ofte sin styrke et sted fra, typisk fra en af sine forældre og derfor er det også en nærliggende risiko, at barnet oplever at blive at bliver underlagt forældrenes vilje og tromlet ned. Et barn skal selvfølgelig ikke altid have sin vilje, men der er stor forskel på, hvilke i hvilke rammer barnet oplever at blive mødt og hvis det end ikke får lov til at udtrykke en vilje eller en selvstændig holdning, men konstant undertrykkes kan det forårsage et såret Indre Barn.

Strategien for det fjerde Indre Barn

Noget af det værste for et barn, ja for et menneske, er at blive udelukket fra fællesskabet. Af den simple grund, så er vi mennesker i stand til at gå meget langt og endda gå på kompromis med os selv, for ikke at miste vores plads i fællesskabet. Det er en af de grundlæggende mekanismer, som gør at et såret eller traumatiseret fjerde Indre Barn vil gå efter en strategi, hvor det undertrykker egne behov og ønsker for at passe ind. Det vil bruge al sin energi på at holde igen og holde det tilbage, som ikke må komme frem, fordi det strider imod den voksne eller fællesskabets vilje. Et meget viljestærkt barn, som bliver undertrykt, kan blive et meget ensomt barn i sine relationer.

Perioder eller hændelser i livet, der knytter sig til det fjerde Indre Barn

Det er særligt i situationer livet, hvor et såret fjerede Indre Barn oplever at præmissen pludselig ændres, at de genoplever presset fra et tidligere traume. Hvis de fx finder ud af, at den retning de har skubbet på og ofret alt for, rent faktisk ikke er den rigtige. Det kan være i forbindelse med et ægteskab som forliser, opgivelse af et uddannelsesforløb eller en fyring ud af det blå efter mange års tro tjeneste. At det jeg har kæmpet for i alle de år, og ofret alt for ikke var det rigtige, kan være en enorm smertefuld erkendelse for et såret fjerde Indre Barn. Netop derfor indtræffer den erkendelse som regel også først, når vejen foran dem ER styrtet i grus eller afgrunden HAR åbnet sig. Som kropsterapeut ser jeg derfor også typisk først et såret fjerde Indre Barn, når de er kørt helt ude over kanten og alt er faldet sammen omkring dem. Fordi de netop har knoklet, maset og ofret så meget undervejs, vil erkendelsen derfor også typisk får følgeskab af en voldsom følelses af uretfærdighed.

Kropstegn for det fjerde Indre Barn

Temaet med at holde tilbage og holde igen afsætter sig som et kropsligt udtryk hos mennesker med et såret eller traumatiseret fjerde Indre Barn. En gentagende undertrykkelse af barnets frie vilje vil opleves fysisk, som et konstant pres på kroppen udefra. Alle sansninger presses sammen og kroppen kan have en tendens til at udvikle en lidt tøndeagtig form. Hos nogen ophober den indestængte vilje sig til en fysisk styrke, de er bomstærke og kan virke enormt opspændte i deres muskulatur.

Kroppen hos et såret fjerde Indre Barn vil også have en tendens til at holder på alt, også på energien. Det skal netop ses i et perspektiv af, at man hele tiden holder noget tilbage eller holder fast på noget. Det kan give en kropsholdning, hvor det nærmest ser ud som om, at der lægger et pres på kroppen fra begge ender og den vil ligesom forsøge at trække kønsben og hage mod hinanden. Det giver en enorm spænding omkring maveregionen. Nogle vil opleve kroniske maveproblemer og helt konkret have besvær med at give slip på afføringen.

Karaktertræk, der kendetegner det fjerde Indre Barn

Et såret fjerde Indre Barn har en helt utrolig evne og styrke til at blive ved og ved og knokle til de falder sammen. Uanset, hvor urimelige krav omgivelserne eller situationen stiller dem over for, så kæmper de bare videre og typisk uden at lytte til egne behov. Det kan fx være i forbindelse med skilsmisse eller krav fra en arbejdsgiver. Denne adfærd bygger på overbevisning om loyalitet over alt og en vilje til at indtage rollen, som den, der trækker læsset. De kan sætte en ære i og nærmest gøre det til en dyd, at mase på og ofre sig selv i en andens sags tjeneste.

Et såret fjerde Indre Barn kan derfor også gå med til at arbejde urimelig hårdt fra andre, hvis blot de til gengæld mærker anerkendelse, og de er villige til, at opgiver egen frihed til gengæld for nærvær i deres relationer. Det bunder i en grundlæggende angst for, at hvis jeg kræver min vilje, så er jeg ikke værd at elske. Den overbevisning kan vokse ud af oplevelser, hvor voksne kronisk har gennemtrumfet deres vilje med trusler som fx: ’hvis du ikke gør, som jeg siger, så kører jeg uden dig’.

Et typisk adfærdsmønster for det fjerde Indre Barn bliver, at de ubevidst sætter sig selv i pressede situationer gang på gang. Det kan være en presset økonomi, et job som ikke giver glæde eller forhold som er ulykkelige. Det kan i yderste konsekvens tangere til selvpineri og endda udvikle en snert af masochisme, en slags selvpålagt lidelse, hvor man kun trives, hvis man hele tiden skal bide tænderne sammen.

Spørgsmål du kan stille 

Hvad ville du gøre, hvis du måtte gøre lige det du ville?

Hvad har du lyst til at gøre for dig selv?

Hvad undgår du at gøre i dit liv lige nu og hvad har det af konsekvenser for dit liv?

Hvilke præmisser stiller du op for dig selv og er de dine egne eller nogen du har fået udefra?

Bærer du på noget tungt og hvad er det du bærer på?

Øvelser for til at hele fjerde Indre Barn

Jeg kan godt elske mig selv for min vilje.

Genfind det Indre Barn, der har livsvilje.

Din vilje ekskluderer dig ikke fra fællesskaber

af

Terapeut, underviser, foredragsholder og medstifter af Skandinaviens største skole for kropsterapi, Totum.

Del

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Indre Barn Og De 5 Karakterstrukturer • Ronni Vistisen - […] 4. Spradebassen og trods […]

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Gratis guide til de fem indre børn i dig

-

Indre Barn-specialist Ronni Vistisen

Lær dine indre børn at kende i gennem fem korte meditationer og modtag samtidig mit nyhedsbrev med inspiration til et mere selvkærligt liv.

Privatlivspolitik

Tak for tilmeldingen.