+45 51 51 68 80 kontakt@ronnivistisen.dk

Faglig Viden

Deprimeret pige

Kan man behandles for sorg?

Sorg handler ikke kun om at miste nogen eller noget, der ligger uden for os selv. Sorg kan også være en følelse indadtil. Rigtig mange bærer rundt på en sorg, uden at vide, hvad de skal stille op med den.

De fleste mennesker kender til følelsen af sorg. Vi oplever den, når vi mister noget, der var os kært. Det kan både være et konkret og pludseligt tab, i forbindelse med dødsfald eller skilsmisse eller en fyring eller sorg over noget, man drømte om, som ikke lykkedes.

Men sagen er, at mange af os faktisk også oplever sorg, som ikke er fundet til et direkte tab. Det er bare svært at sætte ord på og identificere, fordi der ikke altid er en konkret begivenhed, som har udløst den.

misbrug

Misbrug er ofte forbundet med dyb sorg

Hvor kommer misbrug fra, og hvordan kan det behandles? Misbrug optræder i mange former. Det kan være et overforbrug af alkohol, rusmidler, mad, sex eller sukker. Men det kan faktisk også være misbrug af relationer til de, som står os nær. Derfor kan misbrug også behandles på mange niveauer. Det er ofte dybe processer, der ligger bag. For mange er misbrug forbundet med sorg.

Deprimeret pige

Særlig sensitive reagerer meget følsomt– både på det svære og det gode

Når man er særlig sensitiv, bruger man meget af ens opmærksomhedskapacitet på at tolke og mærke de sansninger, der kommer fra kroppen. Og der kommer mange, langt flere end vores forholdsvis begrænsede hjertekapacitet kan håndtere.

Lige som en computer der bliver fodret med for mange informationer, ender den ofte med at står og loade i en evighed. Det samme gælder for vores hjerne, og det er ikke altid lige praktisk.